Pinoy Jokes

 

Joke of the day

Other Name For Father

ANAK: `Nay, sabi ng titser ko ang ina ay ILAW NG TAHANAN. Eh ano naman po ang tawag sa ama?

(Ina aburido)

INA: Sabihin mo sa ma`am mo, ang AMA ang TAGA-PUNDI NG ILAW!!!