Pinoy Jokes

 

Joke of the day

Diskriminasyon

NARS : Duktor, bakit nyo tinanggihan yung pasyente kanina?

DUKTOR : Saan?, sa Delivery room?

NARS : Hindi, yung nasa Receiving room.

DUKTOR : Ahhh, yung bakla’.

NARS : Opo, Baka sabihin may discrimination tayo, porke bakla siya.

DUKTOR : Nakuuu!, ano naman ang raraspahin ko sa kanya?